Nhãn hiệu Số chỗ Màu xe
Get the Flash Player to see this rotator.
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 5,000,000 đ
Có chờ ăn 6,000,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 1,000,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 7,000,000 đ
Có chờ ăn 8,000,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 800,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 4,500,000 đ
Có chờ ăn 5,000,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 700,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 4,500,000 đ
Có chờ ăn 5,000,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 500,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 4,500,000 đ
Có chờ ăn 5,000,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 500,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 2,800,000 đ
Có chờ ăn 3,200,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 500,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 3,500,000 đ
Có chờ ăn 4,000,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 500,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 2,000,000 đ
Có chờ ăn 2,200,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 300,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 3,000,000 đ
Có chờ ăn 3,500,000 đ
Ngoại tỉnh 50,000 đ/Km
Ngoài giờ 300,000 đ/h
Quá Km 50,000 đ/km
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 1,800,000 đ
Có chờ ăn 2,000,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 300,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 2,800,000 đ
Có chờ ăn 3,200,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 500,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 4,000,000 đ
Có chờ ăn 4,500,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 500,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 10,000,000 đ
Có chờ ăn 12,000,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 3,000,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 10,000,000 đ
Có chờ ăn 12,000,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 3,000,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 10,000,000 đ
Có chờ ăn 14,000,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 3,200,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 4,500,000 đ
Có chờ ăn 5,000,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 1,000,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 12,000,000 đ
Có chờ ăn 16,000,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 3,200,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 5,000,000 đ
Có chờ ăn 5,500,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 700,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 1,800,000 đ
Có chờ ăn 2,000,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 200,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 1,200,000 đ
Có chờ ăn 1,400,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 200,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 1,800,000 đ
Có chờ ăn 2,000,000 đ
Ngoại tỉnh 20,000 đ/Km
Ngoài giờ 300,000 đ/h
Quá Km 20,000 đ/km
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 1,800,000 đ
Có chờ ăn 2,000,000 đ
Ngoại tỉnh Liên hệ
Ngoài giờ 200,000 đ/h
Quá Km Liên hệ
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 1,000,000 đ
Có chờ ăn 1,200,000 đ
Ngoại tỉnh 9,000 đ/Km
Ngoài giờ 150,000 đ/h
Quá Km 9,000 đ/km
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 4-5 chỗ
Không chờ ăn 1,000,000 đ
Có chờ ăn 1,200,000 đ
Ngoại tỉnh 8,000 đ/Km
Ngoài giờ 150,000 đ/h
Quá Km 8,000 đ/km
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 16 chỗ
Không chờ ăn 900,000 đ
Có chờ ăn 1,000,000 đ
Ngoại tỉnh 7,000 đ/Km
Ngoài giờ 100,000 đ/h
Quá Km 7,000 đ/km
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 16 chỗ
Không chờ ăn 900,000 đ
Có chờ ăn 1,000,000 đ
Ngoại tỉnh 7,000 đ/Km
Ngoài giờ 100,000 đ/h
Quá Km 7,000 đ/km
 
Nội thành Hà Nội
Loại xe 16 chỗ
Không chờ ăn 900,000 đ
Có chờ ăn 1,000,000 đ
Ngoại tỉnh 7,000 đ/Km
Ngoài giờ 100,000 đ/h
Quá Km 7,000 đ/km
 

Điểm điHà Nội
Điểm đến. XE TỰ LÁI
Giá1,500,000 đ
Điểm điHà Nội
Điểm đến. XE TỰ LÁI
Giá900,000 đ
Điểm điHà Nội
Điểm đến. XE TỰ LÁI
Giá800,000 đ
Điểm điHà Nội
Điểm đến. XE TỰ LÁI
Giá500,000 đ
Điểm điHà Nội
Điểm đến. XE TỰ LÁI
Giá800,000 đ
Giá : 5,000,000 đ.
Giá : 3,500,000 đ.
Giá : 2,000,000 đ.
Giá : 4,000,000 đ.
Giá : 4,500,000 đ.
Giá : 3,500,000 đ.
Giá : 3,500,000 đ.
Giá : 3,000,000 đ.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

     

Mr Tùng                      Mrs Dương
0937.444.444                098.435.9999

QUẢNG CÁOphim thuyet minh